Sensor og data om indeklima

Screentek kan nu med RoomAlyzer tilbyde service til kunder, som ønsker hjælp til forbedring eller undersøgelser af indeklima i bygninger.

Lad jeres serviceleder/ejendomsfunktionær være en del af opgaven, ved simpelt at få adgang til loggerne i bygningen, det er ingen hjemlighed, hvad vi måler – vi hjælper blot med bedre trivsel i hverdagen, samt for at spare virksomheden, forsikringsselskaberne eller deres Skadeservice firma for penge – tid og besvær

Måler på 9 forskellige områder

- RoomAlyzer - Screentek ApS - totally lost 2022 02 08 04 50 37 utc

Tilstedeværelse - lydniveau

Roomalyzer har overblikket over områder som ikke har været i brug, det letter rengøringen,
da der nødvendigvis ikke behøves at gøres rent, når rummene ikke har været i brug, ligeledes holdes der øje med om rummet er i brug eller ledigt, lys og hvor meget lys, samt lydniveau kan ses i den daglige rapport.

Co2 + VOC

Co2 kuldioxid er ikke selv direkte sundhedsskadeligt, men for høj koncentration kan give hovedpine, træthed, og koncentrationsbesvær, samtidig en indikator på samme luft har været i rummet for lang tid. Derfor er det vigtigt at holde øje med Co2.

RoomAlyzer måler flygtige organiske forbindelser, gasser og lugt som afgives fra mange forskellige giftstoffer og kemikalier, VOC kan forårsage helbredsvirkninger på både kort og lang sigt og kan variere fra alt til mindre øje-, næse- og halsirritationer, til lever- og nyreskader eller kræft alt afhængigt af eksponeringen. Derfor er det vigtigt at holde øje med VOC. Co2 kuldioxid er ikke selv direkte sundhedsskadeligt, men for høj koncentration kan give hovedpine, træthed, og koncentrationsbesvær,
samtidig en indikator på samme luft har været i rummet for lang tid. Derfor er det vigtigt at holde øje med Co2.

- RoomAlyzer - Screentek ApS - carbon dioxide symbol co2 smoking and burning 2021 08 29 23 52 18 utc
- RoomAlyzer - Screentek ApS - natural water drop 2021 08 30 05 56 23 utc

Temperatur og luftfugtighed

Luftes tilstrækkeligt ud, vandskade eller utætte bygninger med kuldebroer.

Roomalyzer måler temperatur – luftfugtighed disse to sammensatte målinger kan konkludere om risiko for skimmel. Målingerne er ofte nødvendige for at danne et overblik over luftudskiftning, om ventilationen fungerer eller der er tale om andre forhold som gør der er øget risiko for skimmel, med målingerne kan der tages stilling til ændrede brugsvaner eventuelt kontinuerlig udluftning.

Temperatur måles for at spare på opvarmningen, kan rum temperaturen sænkes blot en grad eller n time før spare det energi, ofte ses det at natsænkningen først indtræffer sent på aften, i lokaler som først bruges op ad dagen. Med fokus på brugsmønster kan der ofte spares, let tjente penge er bedre på kontoen.

Lysfarve og lysniveau

Bruges der unødigt lys, eller er niveauet ikke tilstrækkeligt.

Roomalzer har overblikket over områder som ikke har været i brug, det letter rengøringen, da der nødvendigvis ikke behøves at gøres rent, når rummene ikke har været i brug, ligeledes holdes der øje med om rummet er i brug eller ledigt, lys og hvor meget lys, samt lydniveau kan ses i den daglige rapport.

- RoomAlyzer - Screentek ApS - light 2021 08 30 08 33 12 utc
- RoomAlyzer - Screentek ApS - Skimmelsvamp 1

Skimmel

Undgå denne flotte fyr flytter ind, med indeklima målinger kan vi undgå at få besøg. 

Skimmel hører sammen med fugt uden fugt er der langt mindre risiko for dannelse af skimmel, og usundt indeklima. Med RoomAlyzer kan der spares udgifter til gennemgribende renoveringer ved i tide at få fokus på indeklimaet, og adfærds ændringer.

Hvad kan man bruge det til?

  • Træffe beslutninger om udvidelser /nedskaleringer /sammenlægninger
  • Sammenligne udnyttelse på tværs af afdelinger
  • Udpege konkrete lokaler, der er ledige på bestemte tidspunkter: Fx hal, forening.
  • Spar på energien: Hvornår varmer vi op og hvornår gør vi ikke? Hvornår kører luftudskiftningen og hvornår gør den ikke?
  • Samlet: Spare energi og penge
- RoomAlyzer - Screentek ApS - Roomalyzer sensor

Eksempel på en RoomAlyzer rapport

- RoomAlyzer - Screentek ApS - Natureplus certifikat
Woodfiber er natureplus certificeret – se certifikatet her