Skimmel og Fugtskader

ScreenTek har kompetente medarbejdere, som har arbejdet med fugt og skimmel problematikker i private hjem samt bolig og ejerforeninger i flere år.

Vi benytter os af den mest moderne teknologi til lokalisering af skimmeltyper. Artsbestemmelsen kan give en ide om der er tale om overfladekondensering, bygningens beskaffenhed eller om der er tale om brugeradfærd. ScreenTek vejleder og rådgiver i forbindelse med fugt og skimmel i enhver situation. 

IMG_0006
IMG_7780
- Skimmel- og fugtskader - Screentek ApS - IMG 0007

Analyse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp opstår på overflader, som tilføres fugt over en længere periode. Skimmelarter kan være sundhedsskadelige ved ophold i en bolig og derved give allergiske reaktioner, derfor er det vigtig at få undersøgt fugtforhold samt skimmelkoncentrationer. Ved væsentligt forhøjede værdier kan der være tale om omfattende sanering og deraf genhusning af beboerne.

ScreenTek udfører skimmelanalyser fra Mycometer og er certificeret til brugen af prøvemetoden Surface og Air.  Mycometer Surface bruges til omfangsbestemmelsen af saneringsområdet, hvor Mycometer Air ofte bruges til vurdering af mængden af skimmel i boligen samt til kontrol af saneringsarbejdet.  

HouseTest metoden

ScreenTek bruger HouseTest-metoden, som er DNA-test af skimmel. Denne metode bruges i forbindelse med uforklarlige årsager til helbredsmæssige problemer, da DNA er præcis og giver et godt og klart overblik over arter i bygningen. Ud fra prøvetagningen og fugtmålinger udarbejdes en rapport, hvori afværge, tiltag samt udbedringsplan fastslås.

Hertil skal det fremhæves, at ingen prøver kan stå alene. Derfor vælges ofte flere metoder samme sted for på den måde at nå frem til det mest præcise resultat, således den korrekte udbedringsplan udarbejdes første gang. ScreenTek benytter AGAR aftryksplader, som analyseres ved godkendt laboratorie. Denne metode er en dyrkningsprøve og er ca. 5-7 dage om at vise et resultat med tilhørende artsbeskrivelser. 

- Skimmel- og fugtskader - Screentek ApS - IMG 0005

ScreenTeks erfarne skimmelrådgiver har været med til at opklare mere end hundrede sager vedrørende udfordringer med fugt-, skimmel- og indeklima.